Vilka vaccinationer behöver jag?

 

På 1177.se kan du se vilka vaccinationer som kan vara aktuella inför din resa. Klicka på bilden nedan för att komma vidare.

Vaccinationsråd

Kolera/ETEC

Kolera

Kolera är en bakteriesjukdom som orsakas av bakterien Vibrio Cholerae. Sjukdomen sprids främst via dricksvatten som förorenats med avloppsvatten. Efter smitta insjuknar man inom 1-3 dygn med svåra diarréer som ger upphov till stora vätskeförluster. Sjukdomen behandlas med vätske- och salttillförsel samt i vissa fall antibiotika. Kolera finns i många länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Risken för friska att insjukna är dock liten. Vaccin rekommenderas om man skall vistas längre tid under dåliga hygieniska förhållanden i högriskområden.

Koleravaccin (Dukoral) består av ett drickbart vaccin där vuxna och barn över 6 år behöver 2 doser och barn 2-6 år behöver 3 doser för fullgott skydd. Man har då ca 85% skydd mot Kolera. Skyddseffekten insätter 1 vecka efter genomförd immunisering och sitter i ca 2 år hos vuxna och barn från 6 års ålder och cirka 6 månader för barn mellan 2-6 år.

ETEC

Vid sidan av skyddet mot kolera ger Dukoral även ett visst skydd mot enterotoxinbildande E. Coli (ETEC), som är en relativt vanlig orsak till turistdiarré i Asien, Afrika och Sydamerika. ETEC sprids via förorenat vatten eller föda. Symtombilden är i allmänhet inte lika våldsam som vid kolera men i vissa fall likartad. Skyddseffekten sitter i ca 3 månader efter två doser med 1-6 veckors intervall.