Vilka vaccinationer behöver jag?

 

På 1177.se kan du se vilka vaccinationer som kan vara aktuella inför din resa. Klicka på bilden nedan för att komma vidare.

Vaccinationsråd

Myggnät Compact Bell
Impregnerat myggnät Compact Bell för 1-2 personer.

Malaria

Malaria är globalt sett en mycket spridd sjukdom inom tropiska och subtropiska områden. Sjukdomen orsakas av encelliga organismer kallade protozoer och finns i flera varianter. Av dessa svarar två (Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax) för majoriteten av alla sjukdomsfall. Sjukdomen överförs av myggor och spridningen av sjukdomen beror på hur väl myggan kan överleva på respektive ort. Sjukdomen ger i allmänhet symtom i form av (svängande) feber, huvudvärk/muskelvärk och illamående. Malaria kan vara dödlig.

Förebyggande åtgärder och malariaprofylax
Vid resa till malariaområden är det viktigt att man i möjligaste mån försöker undvika myggbett genom att bära långärmat och långbyxor kvällstid samt genom att använda myggmedel och impregnerat myggnät. Impregnerat myggnät utgör ett viktigt skydd mot malariamyggan och även mot myggor som bär med sig andra sjukdomar, till exempel denguefeber mot vilken inget vaccin finns. Impregnerat myggnät är att betrakta som ett obligatoriskt grundskydd mot malaria och finns att köpa på Skaraborgs Vaccinationscentrum. I områden med endast måttlig malariarisk kan myggnät, myggstift och heltäckande kläder kvällstid räcka som malariaskydd. I områden med högre malariarisk kan man behöva komplettera med tabletter mot malaria, så kallad malariaprofylax.