Vilka vaccinationer behöver jag?

 

På 1177.se kan du se vilka vaccinationer som kan vara aktuella inför din resa. Klicka på bilden nedan för att komma vidare.

Vaccinationsråd

Polio

Polio eller barnförlamning orsakas av ett virus som sprids via avföringen. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. Genom massvaccination har man lyckats utrota sjukdomen från Europa och amerikanska kontinenten och globalt sett har antalet rapporterade poliofall minskat med mer än 99 procent sedan mitten på 1980-talet. Man har dock fortfarande inte lyckats utrota polio i vissa länder.

Vaccination

1957 påbörjades vaccination mot polio i Sverige och poliovaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet. Man bör förnya sitt polioskydd vid resa till högriskländer om mer än 10 år gått sedan grundimmuniseringen. Om man fått 5 doser av vaccinet riskerar man inte längre att bli sjuk i polio, men man kan ändå, vid resa till länder med pågående poliosmitta, rekommenderas ta ytterligare en dos för att minska risken att man sprider sjukdomen vidare.

Läs mer om kampen för att utrota polio hos The Global Polio Eradication Initiative.